Meniu
Telefon
Suna
WhatsApp
WhatsApp
Harta
Locatie

1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Color Tuning SRL a creat site-ul  www.colortuning.ro  in scopul prezentarii serviciilor de colantari auto. 
Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea Termenilor și Condițiilor de acces și utilizare detaliate mai jos precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. 
Atunci când accesați site-ul și când îl parcugeți și utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Termenii și Condițiile care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu Color Tuning cu toți membrii rețelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceștia.

 

2. COMPANIA


COLOR TUNING SRL 
Reg. com.: J40/11028/2004
CUI: RO16582215
Adresa: Str. Mestecanis Nr 1i, sector 5, Bucuresti

 

3. INFORMAȚII GENERALE

 

Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea. Imaginile de pe acest site sunt cu titlu de prezentare, acestea putând prezenta variaţii de nuanţă faţă de produsul real, ca urmare a procesului de execuție al fotografiilor sau a setărilor monitorului tau. Efectuarea unei cereri de comanda pe site-ul www.colortuning.ro, reprezinta acordul dumneavoastra cu termenii si conditiile de mai jos: Imaginile cu produsele, ofertele, prețurile și concursurile pot fi modificate în prealabil, fără o notificare specifică.

 

4. PROPRIETATEA – DREPTURI DE AUTOR
 

Întregul conținut al site-ului www.colortuning.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală.
De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de Color Tuning SRL, implică acceptarea acelorași termeni și condiții.
Reproducerea, chiar și parţială, se poate face doar cu acordul scris al Color Tuning SRL. Societatea NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății.Conținutul prezentului site, inclusiv,fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, sloganuri, desene, secvente animate sonore sau nu, conținut texte și altele asemenea, precum și toate lucrările integrate in acest sunt proprietatea exclusivă a Color Tuning SRL. Orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Color Tuning SRL este strict interzisă și constituie o infracțiune de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.

 

5. CLIENȚII – CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 

Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării, autentificării, plasării și onorării comenzilor și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului.
Transmiterea de către Client de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. www.colortuning.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor clienților.

Prin transmitere email sau trimitere mesaj whatsapp  pe site-ul www.colortuning.ro, va exprimati acordul în mod expres şi neechivoc pentru colectarea, prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate cu scopul de a fi utilizate pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastra.In ceea ce privește drepturile dvs. în calitate de persoană vizată astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de Securitate pusă la dispoziție și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dvs.

 

6. INFORMAȚII PRODUSE ȘI PREȚURI

 

Prețurile afișate în cadrul site-ului www.colortuning.ro  sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, Color Tuning SRL rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

 

7. PLĂȚI ȘI LIMITĂRI

 

Color Tuning SRL încearcă, în cadrul site-ului, să ofere clienților săi o descriere cât mai detaliată asupra produselor sale, însă nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului www.colortuning.ro este completă sau total lipsită de erori.De asemenea Color Tuning SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nici un tip de pierderi cum ar fi: pierderi de date, profituri pierdute, imposibilitatea de a utiliza datele de pe acest site, modificări fără anunțarea în prealabil ale datelor, prețurilor sau structurii site-ului. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru produsele livrate. În acest sens, Clientul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare. Factura va fi comunicată Clientului tipărită în format material cu ocazia livrării produselor comandate.

 

8. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR


Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic,
la 0722934316, fie prin email la adresa [email protected]
Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucratoare.
Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor
cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Color Tuning srl prin aceste acțiuni.

 

10. MODIFICARI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 

Color Tuning srl își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.colortuning.ro, politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens, desi vom fi atenți să anunțăm clienții despre aceste modificări.
Utilizatorul site-ului www.colortuning.ro  are obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de catre Color Tuning,
va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se considera ca este de acord cu modificările efectuate.

 

11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului, plasarea comenzilor, etc. Clientul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului.
Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul. 
Acceptarea Termenilor și Conditiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzator din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform Comenzii și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare și cu atât mai puțin pentru pierderea acestora.
Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

 

13. FORȚA MAJORA
 

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.
Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 

14. LEGEA APLICABILĂ

 

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Comerciant și Client în legătură cu raporturile
decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Legea aplicabilă este legea română.


17. DISPOZIȚII FINALE

 

Acest site este deținut de către Color Tuning SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții.
Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Color Tuning SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.

Color Tuning SRL organizează periodic diferite Promoții care sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limita stocului.

© Copyright 2024 Color Tuning